Tar du blodförtunnande läkemedel?

Om du ska genomgå ERCP-undersökning och medicinerar med: Waran, Warfarin, Marcumar eller Marevan. Gör uppehåll i 5 dagar före undersökning. Kontakta oss eller din vårdcentral en vecka före din undersökning för dosminskning och blodprov (PK). PK-prov ska tas dagen före undersökningen. Vid undersökningstid måndag måste PK prov tas minst två timmar före bokad tid.

Plavix, Clopidogrel, Efient och Brilique gör uppehåll i fem dagar före undersökning (blodprov behövs ej) . Xarelto, Eliquis och Pradaxa gör uppehåll i en dag före undersökning ( blodprov behövs ej).

Trombyl, kan tas som vanligt till och med dagen före undersökning men INTE på undersökningsdagen (blodprover behövs ej).

Fragmin, Klexane, Innohep som tas i högdos kan behöva reduceras så ta kontakt med oss för ställningstagande till detta.