Musikterapi

Musik rymmer möjligheter till både kommunikation och social samverkan. Musik ger dig även intellektuell och emotionell påverkan samt betydelsefull för minnesfunktioner, initiativförmåga och motivation.

Värdefull behandlingsform

Musikterapin har visat sig vara en värdefull metod under sjuk- och rehabiliteringsprocessens olika faser. Positiva erfarenheter har redovisats från tidig musikstimulering under pågående intensivvårdsbehandling till sena faser när patienter behöver stöd att hitta en ny identitet och lära sig leva med sin skada/sjukdom.
Med musikterapi kan en bra balans mellan dina kreativa behov som patient och medverkan vid behandlingar uppnås. Det är även en behandlingsform som erbjuder musikupplevelse, musikaliskt skapande och samspel.

Musikterapi vill erbjuda dig

• Att med musikens hjälp få möjlighet att uttrycka dig i en trygg relation

• Att känna glädjen i samspelet, sången som öppnar upp och ger möjlighet att höras både av dig själv och av andra

• Att med sångtexter få hjälp med identifikation, uttryck och bearbetning

• Att under musiklyssning få tid att vila och reflektera

• Att våga leka med musik och kunna uttrycka känslor i improvisation

• Att våga höra dig själv, våga ta plats och utvecklas

Kontakt Huddinge

Musikterapeut

Lena Henriksson Uggla
Telefon: 08-123 814 52