Lekterapi

Lekterapi/PRC Ungdom Lekterapi, för dig mellan 0-10 år och PRC Ungdom, för dig från 11 år och uppåt är en pedagogisk verksamhet som välkomnar dig som vårdas på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Vår verksamhet finns både i Huddinge och Solna och du behöver inte boka tid eller på något sätt meddela att du kommer. Till oss är du alltid välkommen i sällskap med dina föräldrar eller någon annan anhörig. Du kan komma till oss både om du är på sjukhuset för ett dagbesök eller om du är inskriven på en avdelning.

Vi erbjuder följande verksamheter:

Lekterapi - Alla inneliggande barn som inte är infekterade får besök inne på rummet av lekterapeut som också överlämnar önskat lekmaterial.

Infekterade barn får önska material, vi plockar ihop och lämnar till ssk för vidareinlämning på rum. Lekterapeuterna arbetar extra mycket med att möta upp det psykosociala behoven som uppstår i stunder likt denna. Oron bland somliga av våra barn ökar. För dem och för alla andra finns lekterapeuterna tillgängliga hela dagarna uppe på avdelningarna.

Vår utegård på Lekterapin I Solna finns öppen för utelek. 

På lekterapin/PRC Ungdom får inga medicinska undersökningar eller behandlingar ske. Vi är istället en frizon på sjukhuset där det finns möjlighet till lek – och spelaktiviteter, skratt, skapande och avkoppling. Det är du själv, som tillsammans med dina föräldrar, bestämmer vad du vill hitta på. Att vara lite rädd när man är på sjukhus är väldigt vanligt. På våra lekterapier finns en sjukhuslek. Där kan du med dockor och sjukvårdsmaterial som du känner igen, leka bort lite av din oro. För dig som är äldre finns många andra alternativ att komma tillrätta med sin oro. Fråga oss lekterapeuter så försöker vi hjälpa dig.Om du inte har möjlighet att besöka våra öppna verksamheter så kan en av våra lekterapeuter istället komma till avdelningen för att besöka dig på ditt rum.

  • Förskoleklass
    Från och med hösten 2018 är förskoleklass en obligatorisk skolform. Hos oss på sjukhuset ansvarar lekterapin för de barn som finns inskrivna i en förskoleklass.
    Kontakta din avdelnings lekterapeut så får du veta mer om hur vi tillsammans kan lägga upp arbetet.

Öppettider och Kontakt Huddinge

Sommaröppet
V. 24-28
Mån-tors 10:00-14:00
Fre 10:00-13:00

Ordinarie öppettider
Mån-tors 9:00-15:00
Fre 9:00-13:00

Obs: 
Lekterapin håller tillfälligt stängt i lokalerna V.29-32 p.g.a störande renovering i fastighet.


Telefon: 08-585 815 67
I Huddinge hittar du oss på avdelning K:57.

Kontaktperson: Ulrika Haverinen

Öppettider och Kontakt Solna

Öppettider under sommaren vecka 26-33
Mån-fre 10:00-14:00

Ordinarie öppettider

Mån-tors 9:00-15:00
Fre 9:00-13:00

Lekterapi-Barn
Mån-tors 9:00-16:00
Fredagar 9:00-13:00

Lekterapi-Ungdom
Mån-tors 10:00-16:00
Fredagar 10:00-13:00

Lekterapi Ungdom är obemannad vecka 29-32
men vänligen kontakta eller ring det nummer som står utanför dörren
så öppnar vi upp åt er.

Lekterapin Barn hittar du på:
Nya Karolinska Sjukhuset i Solna
Eugeniavägen 23
Avd: F4:76
Telefon: 08-517 775 17

Lekterapi Ungdom hittar du på:
Nya Karolinska Sjukhuset i Solna
Eugeniavägen 23
Avd: C3:34 
Telefon: 08-517 775 16

Kontaktperson: Kristina Silfvenius