Filmverkstad

Film är ett språk som talas över hela världen. En unik kombination av ord, bild. rörelse och ljud med fantastiska möjligheter till kommunikation! Varje tisdag finns det möjlighet att göra animerad film på Lekterapin tillsammans med Anna-Karin eller Frida från Den Pedagogiska Designbyrån som är en verksamhet som jobbar mot barn och unga inom konst, design och media.

Det finns möjlighet att skapa både 2D animation genom att klippa ut sina ritade figurer i papper eller 3D animation med lera och leksaker. Programmet som används heter Stop Motion Studio och ljudläggningen görs i iMovie.

Vi arbetar även ute på avdelningarna och besöker barn och ungdomar som inte kan komma till Lekterapins lokaler. Då tar vi med material och iPad så att man kan skapa en film på sitt rum.

Filmverkstan riktar sig till barn, ungdomar och anhöriga som befinner sig i en vårdsituation på sjukhuset och ingår i Pedagogiskt resurscentrum som finns i Lekterapins lokaler på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge.

Läs mer här: Lekterapi

Den Pedagogiska Designbyråns hemsida