Berättarbyrån

Berättarbyrån kan man få träffa om man som barn eller ungdom besöker sjukhuset i Huddinge eller Q-huset i Solna.

Berättarbyrån har funnits på Karolinska i Huddinge sedan 2008 och bjuder på historier och äventyr.
Varje onsdag kommer Berättarbyrån med sin berättarvagn till de patienter som ligger på en slutenvårdsavdelning, är på dagvården eller besöker mottagningarna på Albatross på Astrid Lindgrens barnsjukhus. På måndagar är fokus på barn och ungdomar på vuxenavdelningar t ex: ÖNH, transplantation, CAST, IVA och dialysen. 

På måndagar och torsdagar finns Berättarbyrån i Solna på Q-huset och besöker Diabetes/Endokrin, Neurologi, Ortoped, Kirurgi, Urologi, Brännskada, Ögon och Dagoperation. 

Berättarbyrån gör även hembesök i samarbete med SABH.

I byrån finns lådor och påsar med sagor, samt rekvisita och bilder, för de yngre patienterna och för dem som inte har så mycket språk. Är man lite äldre så räcker det med det talade ordet. Bilder uppstår i åhörarens huvud och en berättelse kan utgöra ett slags frirum i allt det som sker på sjukhuset; ett sätt att avleda tankarna, eller bearbeta det man går igenom. Man kan blunda, somna, rita eller hålla med något pyssel samtidigt.

Ibland kan det hända att sagoleken kommer fram. Genom att dra kort med målade motiv i olika kategorier får man riktlinjer för vad den, i stunden påhittade, improviserade sagan, ska innehålla. Allt kan hända. På så sätt ges barnet möjlighet att, inom sagans trygga ramar, själv bestämma och skapar alltid något unikt, oavsett om det är barnet eller berättaren (eller de tillsammans) som hittar på. Det enda man vet är att sagan börjar med "Det var en gång..." och slutar med "snipp, snapp snut, så var sagan slut". I glädjen och stoltheten över en tokrolig eller läskig saga som ingen hört förr, kan barnets självförtroende stärkas.

Ibland är berättandet något som leder till vila och avspänning, andra gånger genereras ny energi. I Berättarbyrån finns möjligheten till lekfullt deltagande, men även rum för att bara ligga och ta emot.

Berättarverksamheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus är möjlig tack vare stöd från Region Stockholm, Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm och Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

De som arbetar i Berättarbyrån är: Susanne Flensted-Waleij, Wiveca Ottosson, Andreas Nore´n & Simon Lingmerth.

Läs mer på
Kultursjukhuset

Berättarbyrån på Facebook