Vårdavdelning Ortopedi KUA, Solna

Ring oss

08-123 703 70

Besök oss

Akademiska stråket 14, F9:77, 17164, Solna

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Vårdavdelning Ortopedi KUA, Solna är förlagd till Patientområde Rekonstruktiv ortopedi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna med 14vårdplatser på C9:27.

KUA startade höstterminen 2015. På KUA finns läkar-, fysioterapeut- och sjuksköterskestudenter som praktiserar i interprofessionellt i team runt patienten. Syftet är att lära med, av och om varandras kompetensområden.

Detta kallas interprofessionellt lärande (IPL) även kallad för IPE (Interprofessional Education). Handledarna som arbetar vid KUA har vårdansvaret för patienterna.

KUA är en integrerad del av Vårdavdelning Ortopedi, Karolinska Solna. Utbildningsmomenten har utgångspunkt i ortopedisk vård och rehabilitering. Patienternas behov av medicin, omvårdnad och rehabilitering är studentgruppernas studieområde.

Studenter genomför utbildningen vid KUA under en sammanhängande tvåveckorsperiod. KUA är öppet under terminerna, dagtid måndag till torsdag.

Inför besöket

Ansvariga kontakter:

Studierektor Wilhelmina Ekström: wilhelmina.ekstrom@sll.se
Teamansvarig Linda Aronsson: linda.aronsson@sll.se
Omvårdnadschef Therese Brinck: therese.brinck@sll.se

Under besöket

KUA är öppet dagtid måndag till torsdag.

Efter besöket

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.