Akut sjuk

Ring 112 vid fara för liv. Ring 1177 Vårdguiden för att hitta bäst lämplig vård för dig.

Har du symtom eller frågor gällande Covid-19 - coronavirus så besök 1177 Vårdguidens sida om vart du ska vända dig 

Akut vård för vuxna

  • Ring 1177 vårdguiden för att få veta var du får bäst vård
  • Se även information om närmaste närakut på 1177
  • Akutmottagningen Huddinge för vuxna har öppet dygnet runt

  • Intensivakuten i Solna tar emot svårt skadade eller sjuka patienter som kommer in med ambulans eller helikopter, patienter som går på behandling på sjukhuset och insjuknar akut samt patienter som fått remiss från annan vårdgivare.
Närmaste akutmottagning/närakut - ring 1177 Vårdguiden.

Akut vård barn

Råd om vård

Om förändringarna i akutsjukvården

Sedan den 1 maj 2018 finns en ny vårdform i Sverige - intensivakut.

Intensivakutens uppdrag är att ta emot patienter som kommer med ambulans, helikopter eller med remiss och behöver sjukhusets högspecialiserade resurser, till exempel traumapatienter och patienter i behov av akut tryckkammarbehandling eller hjärt-lungmaskin.

Förändringarna av akutsjukvården är en del i genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvårdsplan i Region Stockholm