Akut sjuk

Ring 112 vid fara för liv. Ring 1177 Vårdguiden för att hitta bästa vården för dig.

Akut vård för vuxna

  • Ring 1177 vårdguiden för att få veta var du får bäst vård
  • Akutmottagningen Huddinge för vuxna är öppet som vanligt
  • Akutmottagning Solna för vuxna stängde klockan 06.00 1 maj 2018
  • Intensivakut (en ny vårdform i Sverige från och med 1 maj 2018). 
Intensivakuten Solna flyttar till nya sjukhusbyggnaden den 28 oktober och öppnar på den nya adressen, Anna Steckséns gata 33, klockan 06.00.

Akut vård för barn 

Råd om vård

Akutsjukvården i Stockholm på 150 sekunder

Svenskt tal och text

Om förändringarna i akutsjukvården

Tisdag 1 maj klockan 06.00 stängde Karolinskas akutmottagning i Solna och ersattes av en helt ny vårdform i Sverige - en intensivakut. Verksamheten bedrivs i gamla vuxenakutens lokaler i Solna men flyttar till nya sjukhusbyggnaden Solna den 28 oktober. Från klockan 06.00 den 28 oktober öppnar Intensivakuten på adress Anna Steckséns gata 33.

Intensivakutens uppdrag är att ta emot patienter som kommer med ambulans, helikopter eller med remiss och behöver sjukhusets högspecialiserade resurser, till exempel traumapatienter och patienter i behov av akut tryckkammarbehandling eller hjärt-lungmaskin.

Patienter som själva skulle ha sökt sig till akutmottagningen på Karolinska i Solna får söka sig till något av de sex akutsjukhusen eller tio närakuter istället.

Förändringarna av akutsjukvården är en del i genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvårdsplan i Stockholms län