Akut sjuk

Ring 112 vid fara för liv. Ring 1177 Vårdguiden för att hitta bästa vården för dig.

Akut vård för vuxna

  • Ring 1177 vårdguiden för att få veta var du får bäst vård
  • Akutmottagningen Huddinge för vuxna är öppet som vanligt
  • Intensivakuten i Solna tar emot svårt skadade eller sjuka patienter som kommer in med ambulans eller helikopter, patienter som går på behandling på sjukhuset och insjuknar akut samt patienter som fått remiss från annan vårdgivare.
Närmaste akutmottagning/närakut i Solna - ring 1177 Vårdguiden.

Akut vård för barn 

Råd om vård

Akutsjukvården i Stockholm på 150 sekunder

Svenskt tal och text

Om förändringarna i akutsjukvården

Sedan den 1 maj 2018 finns en ny vårdform i Sverige - intensivakut. I samband med detta stängde Vuxenakuten i Solna. Patienter som själva skulle ha sökt sig till akutmottagningen på Karolinska i Solna får söka sig till något av de sex akutsjukhusen eller tio närakuter istället.

Intensivakutens uppdrag är att ta emot patienter som kommer med ambulans, helikopter eller med remiss och behöver sjukhusets högspecialiserade resurser, till exempel traumapatienter och patienter i behov av akut tryckkammarbehandling eller hjärt-lungmaskin.

Förändringarna av akutsjukvården är en del i genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvårdsplan i Stockholms län