Akut sjuk

Ring 112 vid fara för liv. Ring 1177 Vårdguiden för att hitta bästa vården för dig.

Akutmottagning för vuxna i Solna stänger klockan 06.00 tisdag 1 maj 2018

Akut vård för vuxna

  • Ring 1177 vårdguiden för att få veta var du får bäst vård
  • Akutmottagningen Huddinge för vuxna är öppet som vanligt
  • Akutmottagning Solna för vuxna stänger klockan 06.00 1 maj 2018
  • Intensivakut (en ny vårdform i Sverige från och med 1 maj 2018)

Akut vård för barn 

Råd om vård

Akutsjukvården i Stockholm på 150 sekunder

Svenskt tal och text

Om förändringarna i akutsjukvården

Tisdag 1 maj klockan 06.00 stänger Karolinskas akutmottagning i Solna och ersätts av en helt ny vårdform i Sverige - en intensivakut.

Intensivakutens uppdrag är att ta emot patienter som kommer med ambulans, helikopter eller med remiss och behöver sjukhusets högspecialiserade resurser, till exempel traumapatienter och patienter i behov av akut tryckkammarbehandling eller hjärt-lungmaskin.

Patienter som själva skulle ha sökt sig till akutmottagningen på Karolinska i Solna får söka sig till något av de sex akutsjukhusen eller tio närakuter istället.

Förändringarna av akutsjukvården är en del i genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvårdsplan i Stockholms län