Bisköldkörtelscintigrafi, Nuklearmedicin Solna

Bisköldskörtelscintigrafi är en av flera undersökningar som man utför vid misstanke om sjukliga processer i bisköldskörteln.

Inför undersökning eller behandling

Patienten behöver inte göra något speciellt inför besöket.

Under undersökning eller behandling

Undersökningen tar cirka 2 timmar.

Efter undersökning eller behandling

Det tillförda radioaktiva läkemedlet utsöndras huvudsakligen via urinen. För att minska strålbelastningen till urinblåsan bör patienten dricka rikligt och tömma blåsan så ofta som möjligt under undersökningsdagen.

Efter avslutad bildtagning lämnar patienten Nuklearmedicin. Granskning av bilder och remisssvar skickas till läkare som meddelar svar på undersökningen till patienten.