PET/CT, Nuklearmedicin Huddinge

Med hjälp av PET/CT-kameran kan vi undersöka hur organ ser ut och hur de fungerar. Det är ett hjälpmedel vid utredningar av tumörer, inflammatoriska processer eller minnesstörningar.

Inför undersökning eller behandling

Viktigt att patienten läser kallelsen som skickas hem noga. Oftast ska patienten fasta i 6 timmar innan besöket på nuklearmedicin. Patienter med diabetes ska fasta 4 timmar. Patienten får dricka vatten och ta sina mediciner som vanligt. Inga metallföremål kan förekomma vid bildtagningen.

Under undersökning eller behandling

Patienten får en injektion i armen med det radioaktiva läkemedlet. Patienten ligger och vilar beroende på undersökningsmetod. Det vanligaste är 60 minuter. Under tiden samlas läkemedlet upp i de organ som ska undersökas. Under själva bildtagningen ligger patienten still på en undersökningsbrits, cirka 30 minuter. I samband med bildtagningen injiceras ibland ett kontrastmedel.

Efter undersökning eller behandling

Det tillförda radioaktiva läkemedlet utsöndras huvudsakligen via urinen. För att minska strålbelastningen till urinblåsan bör du dricka rikligt och tömma blåsan så ofta som möjligt under undersökningsdagen.

Efter avslutad bildtagning lämnar patienten Nuklearmedicin. Granskning av bilder och remisssvar skickas till läkare som meddelar svar på undersökningen till patienten.