Provtagning av VRE och ESBL med TRANSWAB lila

Patientanvisning för provtagning av VRE och ESBL i avföring (feces). Beskrivning finns för provtagning på vårdcentralen eller i hemmet.

Inför provtagningen behövs

 • Provset TRANSWAB lila, med pinne och provrör, se bild
 • Transporthylsa, se bild
 • Remiss
 • Om provet ska skickas med post behövs transportkuvert med adress och porto

Provtagning på vårdcentral

Lämna remiss, provrör och provpinne, transporthylsan och transportkuvert till personalen på mottagningen.

Provtagning i hemmet

 1. Märk provrör och transporthylsa med medföljande namnetikett eller med nummeretikett från remissen, alternativt skriv ditt namn och personnummer på röret.

 2. Vrid av den lila korken på provröret.

 3. För upp provpinnen ca 5 cm i ändtarmen och snurra provpinnen några gånger innan den dras ut ur tarmen. Det går även att ta provet genom att genast efter avföring innan torkning med papper stryka pinnens topp mot ändtarmsöppningen. Kontrollera att det finns avföring på pinnen, en liten mängd avföring på pinnens spets är tillräcklig.

 4. Stoppa pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.

 5. Lägg röret i transporthylsan. Förvara provet kallt (+2 till +8 grader) i väntan på transport.

 6. Fyll i datum för provtagningen på remissen.

 7. Lämna provet snarast, helst samma dag, på närbeläget närvårdslaboratorium.

 8. Om provet ska skickas med post Lägg provet och remissen i transportkuvertet och lämna i brevlåda eller på postkontor. Undvik fredagar eller dag före helgdag eftersom ingen utdelning av post sker nästföljande dag.

Utskriftsvänlig version (svenska)