Karbamazepin, fri fraktion, P-/S-

Hermolepsin (fri fraktion) Tegretol (fri fraktion) Trimonil (fri fraktion) Akutföreskrifter: Akutmärkning ... (LC-MS/MS). Remiss: Elektroniskt i TakeCare: Karbamazepin fri fraktion -P/S Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk

Uppdaterad:

Valproat, fri fraktion, P-/S-

Natriumvalproat (fri fraktion),Valproinsyra (fri fraktion) Absenor (fri fraktion) Ergenyl (fri fraktion) Orfiril ... Orfiril (fri fraktion) Akutföreskrifter: Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med

Uppdaterad:

Fenytoin, fri fraktion, P-/S-

Epanutin (fri fraktion) Fenantoin (fri fraktion) Lehydan (fri fraktion) Akutföreskrifter: Akutmärkning ... Remiss: Elektroniskt i TakeCare: Fenytoin fri fraktion -P/S Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi

Uppdaterad:

Sammanställning av de förändringar som Klinisk kemi gör vid kataloguppdateringen den 19 maj 2021

fördjupad information. Nya analyser P-Karbamazepin, intox respektive P-Valproat, intox: Nya analyser för ... med utförligare information. Förändrade analyser P-ADAMTS13 (akut): Blir elektroniskt beställningsbar

Uppdaterad:

Karbamazepin, P-/S-

av fri fraktion vara motiverad. Se provtagningsanvisningar för Karbamazepin, fri fraktion, P-/S-. Metod: ... Immunokemisk metod Remiss: Elektroniskt i TakeCare: Karbamazepin -P/S Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi

Uppdaterad:

Fenytoin, P-/S-

bestämning av fri fraktion vara motiverad. Se provtagningsanvisningar för Fenytoin, fri fraktion, P-/S-. Remiss: ... Remiss: Elektroniskt i TakeCare: Fenytoin -P/S Pappersremiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via

Uppdaterad: