Karbamazepin, fri fraktion, P-/S-

Hermolepsin (fri fraktion) Tegretol (fri fraktion) Trimonil (fri fraktion) Akutföreskrifter: Akutmärkning ... Elektroniskt i TakeCare: Frifraktion karbamaz Elektroniskt i Labportalen: Frifraktion karbamaz Pappersremiss:

Uppdaterad:

Fenytoin, fri fraktion, P-/S-

Epanutin (fri fraktion) Fenantoin (fri fraktion) Lehydan (fri fraktion) Akutföreskrifter: Akutmärkning ... Elektroniskt i TakeCare: Frifraktion fenytoin Elektroniskt i Labportalen: Frifraktion fenytoin Pappersremiss:

Uppdaterad:

Valproat, fri fraktion, P-/S-

Natriumvalproat (fri fraktion),Valproinsyra (fri fraktion) Absenor (fri fraktion) Ergenyl (fri fraktion) Orfiril ... Orfiril (fri fraktion) Akutföreskrifter: Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med

Uppdaterad:

Karbamazepin, P-/S-

av fri fraktion vara motiverad. Se provtagningsanvisningar för Karbamazepin, fri fraktion, P-/S-. Metod: ... Immunokemisk metod Remiss: Elektroniskt i TakeCare: Karbamazepin -P/S Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi

Uppdaterad:

Fenytoin, P-/S-

bestämning av fri fraktion vara motiverad. Se provtagningsanvisningar för Fenytoin, fri fraktion, P-/S-. Remiss: ... Remiss: Elektroniskt i TakeCare: Fenytoin -P/S Pappersremiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via

Uppdaterad:

kB-Karbamazepin (filterpapper)

Alternativt sökord: Karbamazepin (filterpapper),Torkat blod på filterpapper,DBS (dried blood spots) Hermolepsin ... förändrad proteinbildning kan bestämning av fri fraktion vara motiverad. För detta krävs analys i plasma

Uppdaterad: