Visar 10 träff(ar) av totalt 19

Patientområde Öron näsa hals

Patientområde Öron näsa hals Vår nya tematiska organisation baseras på patientflöden, som följer patientens ... Reparativ Medicin är ett av sju teman där Patientområde Öron Näsa Hals ingår. Verksamheten har en hög grad av

Uppdaterad:

För vårdgivare

Kurser, möten och utbildningsdagar

Kurser Kurser som ges i Öron-, näs- och halsklinikens regi för läkare och omvårdnadspersonal. Laryngo/Bronkoskopi

Uppdaterad:

För vårdgivare

Barnoperation

Barnoperationsavdelningen ingår i sektion Barnanestesi (BANE), Barnoperation (BOP) och ... ortopedi, ryggkirurgi, neurokirurgi, brännskade- samt öron-näs- och halskirurgi. Vi har även nära samarbete

Uppdaterad:

För vårdgivare

Kontakta oss

Kontakta oss Patientområde Öron Näsa Hals finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna ... Rotevall E-post: anneth.rotevall@sll.se Patientflöde Öron, Hörsel och Balans Barn Patientflödeschef Inger

Uppdaterad:

För vårdgivare

Funktionsområde Buk, neuro och ÖNH-operation

Funktionsområde Buk, neuro och ÖNH-operation Neuro-, öron- och ... Funktionsområde Buk, neuro och ÖNH-operation Neuro-, öron- och bukoperation består av anestesi- och operationsverksamhet

Uppdaterad:

För vårdgivare

Patientområde Huvud-, hals-, lung- och hudcancer

Patientområde Huvud-, hals-, lung- och hudcancer Vi utreder och behandlar patienter med ... hudcancer Vi utreder och behandlar patienter med öron-näsa-halscancer, lungcancer, hudtumörer inklusive

Uppdaterad:

För vårdgivare

PICC-linemottagning

PICC-linemottagning Varje måndag mellan klockan 07.30 - 16.00 bedriver vi en sjuksköterskeledd ... bedriver vi en sjuksköterskeledd PICC-linemottagning på Öron-, näs- och halsklinikens vårdavdelning A16b. Vi

Uppdaterad:

För vårdgivare

Vad vi inte gör

Uppdraget för den offentligt finansierade rekonstruktiva plastikkirurgin är begränsat ... Mastopexi – bröstlyft utförs inte. Problem i öronmussla inklusive lobulus efter smycken. Påsar under

Uppdaterad:

För vårdgivare

Stockholms kraniofaciala center (SKC)

neurokirurger, käk-kirurger, röntgenläkare, ögonläkare och öron- näsa- halsläkare. Vidare har SKC ett stort internationellt ... som styr mimiken i ansiktet) och microti (öronmissbildningar). Inom dessa verksamheter finns ansvariga

Uppdaterad:

För vårdgivare

För patienter

Läpp-käk- och gomspalt

Läpp- käk- och gomspalt (LKG-spalt) är den vanligaste ansiktsmissbildningen. Varje ... psykolog, tandsköterskor, audiologer, käkkirurger och öron-, näs- och halsläkare mfl. Samtliga discipliner

Uppdaterad:

För vårdgivare