Actinomyces

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om Actinomycesinfektion
Beställ: Actinomycesodling -Spiral

Beställ: Actinomyces, Nocardia -Övr
Ange typ av prov på Lokalisation och vilken analys som önskas, Actinomyces eller Nocardia, på Kliniska uppgifter.

Tilläggsinformation

Actinomyces är fakultativt anaeroba grampositiva stavbakterier som kan orsaka infektioner med abscessbildning. Actinomyces kan förekomma bland annat vid infektioner i käkområdet och i buken samt intrauterint i samband med spiralanvändning.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange på Kliniska uppgifter vilken analys som önskas, Actinomyces eller Nocardia.
Provtagning:
Actinomycesodling
- Spiral, Sterilt rör/burk

Actinomyces, Nocardia
- Abscessmaterial, Sterilt provrör/spruta
- Vävnadsprov samt andra främmande kroppsmaterial, Sterilt provrör
- Sekret, TRANSWAB lila
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt.​
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​
Actinomyces: Svar lämnas inom 1-2 veckor.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​