Trombintid, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: T-TID
Rapportnamn: P-Trombintid
Indikationer / kompletterande analyser:
Screening-test för utredning av misstänkt hereditär fibrinogendefekt.
Vid hereditär fibrinogendefekt ses oftast en förlängd trombintid p g a defekter i trombinets förmåga att spjälka fibrinogen. Även förkortad trombintid finns beskriven vid hereditära fibrinogendefekter.

Förlängd trombintid ses även vid heparinbehandling, låg fibrinogenkoncentration och hög nivå av fibrinolytiska produkter.
Metod:
Koagelbildning, turbidimetri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Provtagning:
2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.
 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning.
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
 • Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering: 
 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Centrifugerat och avhällt prov:
 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering
Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem. 
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna


Referensintervall:
Enhet: s
15-22
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Ackreditering:

​Nej