Transtyretin, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Prealbumin
  • TBPA
  • Tyroxinbindande prealbumin
Rapportnamn: S-Transtyretin
Indikationer / kompletterande analyser:
Transtyretin kan användas för bedömning av nutritionsläget eftersom serum- halten sjunker till subnormala nivåer inom en vecka vid svält och fasta. Då transtyretinhalten även minskar vid inflammation är det nödvändigt att samtidigt analysera akutfasproteiner. Vid hypertyreoidism och levercirrhos är serumkoncentrationen också låg. Transtyretinnivån sjunker tidigare än albumin vid minskande levercellsmassa med ungefär samma känslighet som protrombinnivån.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.​

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Se anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum. 
Referensintervall:
Enhet: g/L
Vuxna: 0,2 – 0,4
Barn
​0-14 dagar 
​< 0,11
​15 dagar-< 1 år
​0,04 – 0,24
​1år-< 5 år
​0,11 – 0,23
​5 år - < 13 år
​0,13 – 0,26
​13 år -< 16 år
​0,17 – 0,31

Flickor 16 - < 19 år:
0,16 – 0,33

Pojkar 16 - < 19 år:
0,20 – 0,35
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Nej