MCH, Rtc(B)-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Hypokroma retikulocyter
  • CHr
  • Ret He
  • Retikulocythemoglobin equivalent
Rapportnamn: Rtc(B)-MCH
Metod:
Flödescytometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut. Konsultremiss
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp

Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5mL rör som drar 4 mL blod eller 250µl i mikrorör). Otillräckligt fyllda rör analyseras ej.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

Rumstemperatur eller kyla, 3 dygn


Referensintervall:

Enhet: pg
28 - 36

Riktområde vid järnsubstitution är Rtc(B)-MCH > 30 pg.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Nej