Interleukin-6, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • IL-6,S-
  • Cytokiner
Rapportnamn: S-Interleukin-6
Indikationer / kompletterande analyser:
Används för att påvisa inflammation och för att studera cytokinprofiler vid svåra inflammatoriska tillstånd och sepsis.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminiscens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp
Efter provtagning:

  • Vänd röret direkt efter provtagning 6-10 gånger.
  • Förvara röret stående i 30 min efter provtagning (för att undvika hemolys).
  • Om röret anländer till laboratoriet inom 4 timmar behövs ingen centrifugering. Röret kan förvaras i rumstemperatur.

Undvik att ställa provrören i direkt solljus.

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).​

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar


Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G


Centrifugerat och avhällt prov:

  • Kylt, max 48 timmar
  • Fryst, vid längre än 48 timmars förvaring

För prover som skickas med post, se information här.

Referensintervall:
Enhet: ng/L     
< 7
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej