Amylas, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Amylas
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen av amylas (total) i plasma diskriminerar ej mellan amylas från spottkörtlar respektive pankreas. Vid klinisk misstanke om pankreasaffektion rekommenderas därför i första hand analys av pankreasamylas i plasma. Hos barn eller svårstuckna patienter rekommenderas analys av pankreasamylas i urin.
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektronisktk i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:

Enhet: mikrokat/L

​<15 dagar ​<0,10
​15 dagar - <4 månader ​<0,40
​4 mån - <1 år ​<1,00
​ ≥1år ​0,40-2,00
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

2023-02-20 Uppdaterades referensintervallen.

De nya referensintervallen införs för att bättre återspegla åldersskillnader som framgår av publikationer och internt kontrollmaterial. Analysmetoden är oförändrad.