Amylas, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Amylas
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen av amylas (total) i plasma diskriminerar ej mellan amylas från spottkörtlar respektive pankreas. Vid klinisk misstanke om pankreasaffektion rekommenderas därför i första hand analys av pankreasamylas i plasma. Hos barn eller svårstuckna patienter rekommenderas analys av pankreasamylas i urin.
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektronisktk i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:

Enhet: mikrokat/L

​< 1 mån
​< 0,10
​1-3 mån
​< 0,40
​4 mån - 3 år
​< 1,00
​4-17 år
​0,35-1,25
​≥ 18 år
​0,40-2,00​
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja