Kryoglobulin

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om kryoglobulinemi.
Vanliga symtom är vaskulär purpura, raynaudsfenomen, artralgier, glomerulonefrit, oklara parestesier och lokala motoriska defekter.

Tilläggsinformation

De flesta kryoglobuliner utgörs av immunglobuliner eller immunkomplex.

Vanligaste orsaken till kryoglobulinemi är kronisk Hepatit C. Monoklonala kryoglobuliner förekommer framför allt vid myelom och makroglobulinemi.
 
Kryoglobuliner vid infektioner och autoimmuna sjukdomar t.ex. SLE, reumatoid artrit är vanligen polyklonala, i form av reumatoida faktorer som bildar IgM-anti-IgG-komplex.
Metod:
Nefelometri
Precipitering i kyla. Precipitatet löses upp i värme och immunglobulinerna kan kvantifieras med nefelometri.
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

Patienten ska helst vara fastande 2-3 timmar före provtagning.

2x10 mL i rör utan tillsats, röd propp.

Provet ska tas och förvaras i 37 ºC, se Provtagning vid Kryoglobulinemi.

Förvaring / transport:
Provet ska hålla minst 37°C under transporten till laboratoriet och anlända laboratoriet före kl 16.00 vardagar.
Referensintervall:

Negativt 

Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar, dagtid. Svar ges vanligtvis inom 7-10 dagar.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30