GBM-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Indikationer / kompletterande analyser:

Bestämning av antikroppar mot glomerulus basalmembran utförs för diagnostik av snabbt förlöpande glomerulonefriter, främst Goodpastures syndrom.

Metod:

Multiplex

Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

<1,0 E/mL

Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar, dagtid. Svar ges vanligtvis inom 1-2 dagar. För akutsvar v g se https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9605
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30