Akut infliximab-koncentration

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Indikationer / kompletterande analyser:

​Akut koncentrationsbestämning av infliximab i serum kan vara motiverat i vissa kliniska situationer som exempelvis akut skov av inflammatorisk tarmsjukom, där det krävs ett snabbt svar för att anpassa dosen av läkemedlet och bedöma orsak till eventuell terapisvikt.

Snabbtestet är inte tänkt att ersätta standardanalysen (https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/10173).

Tilläggsinformation

​Det biologiska läkemedlet infliximab (Remicade; Inflectra, Remsima) är en chimär antikropp som är riktad mot det proinflammatoriska cytokinet TNF-alfa. Infliximab används framförallt vid behandling av autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit och inflammatorisk tarmsjukdom.

Läkemedlet ges som infusion, vanligen med 8 veckors mellanrum, men kan ibland ges med betydligt tätare intervall. Koncentrationen av infliximab korrelerar med läkemedlets biologiska effekt. 

Snabbtestet för infliximab-koncentration är specifikt uppsatt med akuta skov av inflammatorisk tarmsjudom i åtanke och kan användas för att bedöma om eventuell terapisvikt beror på otillräcklig läkemedelskoncentration eller att patienten primärt inte svarar på TNF-blockad.

Metod:

​Immunkromatografiskt lateralt flödestest

 

Remiss:

​Klinisk immunologi/transfusionsmedicin,
Immunologi.

OBS! Kontakta laboratoriet innan provet skickas,
telefon 08-123 759 30.
 

Provtagning:

​5 mL i gelrör, gul propp.
Minsta mängd 1 mL serum eller 2 mL helblod.
Barn: Kapillärprovtagning, minsta mängd 300 µL serum.

Var vänlig ange datum för senaste behandling med läkemedlet på remissen.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:

​Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagningen.

Referensintervall:

​Mätområde 2–40 µg/mL. Referensintervall: >2 µg/ml

Ref: Hindryckx P, et al. Review article: dose optimisation of infliximab for acute severe ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther. 2017 Mar;45(5):617-630.

Svarsrutiner:

​Analysen utförs vardagar mellan kl 8-16. Svar ges vanligen inom ett dygn.

Ackreditering:

Nej