Kokain, saliv-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • Oralfluid(Kokain,saliv-)
  • Bensoylekgonin(Kokain,saliv-)
  • Salivtest(Kokain,saliv-)
  • Saliv(Kokain,saliv-)
  • Drogtest(Kokain,saliv-)
Indikationer / kompletterande analyser:

Kontroll av eventuellt drogintag. Endast vid drogtest i arbetslivet.

Metod:

​Screening utförs med immunkemisk metod.
Vid positivt resultat utförs verifiering med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion(LC-MS/MS).

I metoden detekteras kokain och bensoylekgonin.

  Gränsvärde
  Screening Verifiering
Kokain 20 µg/L 1 µg/L
Remiss:

​Företagsprover remiss: "Drogtest för arbetslivet" eller Labportalen.

Fyll i:

  • saliv
  • provtagningsdatum
  • frågeställning
  • remitterande läkare
Provtagning:

Provtagning sker med Quantisal provtagningskit, se instruktioner: beskrivningar och bilder​.​ 

Beställs genom Webbutiken.

Förvaring / transport:

​Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till laboratoriet inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.

Svarsrutiner:

Negativa resultat svaras ut direkt efter immunkemisk screening vilket normalt sker inom ett dygn efter ankomst till laboratoriet.
Påvisade substanser i provlösningen anges som positiva om uppmätt koncentration överstiger definierat gränsvärde.
Positiva screeningresultat verifieras med ytterligare en metod baserad på vätskekromatografi med masspektrometrisk detektion innan svar rapporteras till beställaren.

Ackreditering:

​Ja​