CFTR-modulatorer, (Elexakaftor, P-,Ivakaftor, P-, Lumakaftor, P-, Tezakaftor, P-)

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Ivakaftor
 • Lumakaftor
 • Tezakaftor
 • Cystisk fibros
 • Elexakaftor
Läkemedelsnamn:
 • Kalydeco
 • Orkambi
 • Symkevi
 • Kaftrio
 • Trikafta
Akutföreskrifter:

​Analysen ingår inte i akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:

​Bristande effekt, läkemedelsinteraktioner, biverkningar.

Metod:

​Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (HRMS).

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Elexakaftor -P, Ivakaftor -P, Lumakaftor -P, Tezakaftor -P

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken)

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos 
 • aktuell dos
 • datum för eventuell dosjustering
 • övriga läkemedel
 • frågeställning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp.

Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera och avskilj plasma.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma:

 • Förvaring och transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.
 • Vid förvaring och transport >7 dygn från provtagning skall plasma förvaras fryst.

 

 

Referensintervall:

​Se Medicinsk bedömning av det individuella analysresultatet.

Svarsrutiner:

Analys utförs en gång per vecka.

Svar lämnas alltid på Elexakaftor, Ivakaftor, Lumakaftor och Tezakaftor.

Ackreditering:

​Nej