Funktion Bild och Funktion

Vi ansvarar för Karolinska Universitetssjukhusets samlade vård, forskning och utbildning inom områdena radiologi, medicinsk strålningsfysik, nuklearmedicin och fysiologi. Hos oss möts den nyaste och mest avancerade tekniken med högspecialiserade läkare, sköterskor, fysiker och biomedicinska analytiker.

"Jag har sjukhussveriges roligaste jobb"

Hur ska Karolinskas högteknologiska apparatur för radiologi, medicinsk strålningsfysik och nukleärmedicin, klinisk fysiologi och neurofysiologi samordnas och användas på bästa sätt? Det är en av de frågor Patrik Puhony, operativ chef för Bild och funktion, har på sitt bord.

Webbredaktör: Carl-Mikael Fridlund