Funktion Bild och Funktion

Vi ansvarar för Karolinska Universitetssjukhusets samlade vård, forskning och utbildning inom områdena radiologi, medicinsk strålningsfysik, nuklearmedicin och fysiologi. Hos oss möts den nyaste och mest avancerade tekniken med högspecialiserade läkare, röntgensjuksköterskor, fysiker och biomedicinska analytiker.

Webbredaktör: Ingalill Thor