Funktion Bild och Funktion

Vi ansvarar för Karolinska Universitetssjukhusets samlade vård, forskning och utbildning inom områdena radiologi, Medicinsk Strålningsfysik, Nuklearmedicin och fysiologi. Hos oss möts den nyaste och mest avancerade tekniken med högspecialiserade läkare, sköterskor, fysiker och biomedicinska analytiker.

Vi är drygt 900 medarbetare inom funktionen och är verksamma i både Huddinge och Solna.

Vi är indelade i nio funktionsområden:

Thoraxradiologi

Ansvarar för diagnostik och behandling av lungor, hjärta och mammografi. Cirka 74 000 undersökningar per år genomförs i våra verksamheter i Solna och Huddinge. Genom högteknologisk utrustning, starkt integrerad forskning och nära samverkan med övriga verksamheter inom Karolinska Universitetssjukhuset bidrar vi med specialistkompetens och metoder för bästa diagnos och behandling för våra patienter.

Bukradiologi

Ansvarar för radiologisk diagnostik och behandling inom gastrointestinal- och bukradiologi, gynekologisk och obstetrisk radiologi, intervention och ultraljud. Cirka 90 000 undersökningar per år genomförs i våra verksamheter i Solna och Huddinge. Genom högteknologisk utrustning, starkt integrerad forskning och nära samverkan med övriga verksamheter inom Karolinska Universitetssjukhuset bidrar vi med specialistkompetens och metoder för bästa diagnos och behandling för våra patienter.

Trauma- och Muskuloskeletal radiologi

Ansvarar för radiologisk diagnostik och behandling inom akutradiologi, muskel- och skelettradiologi. Cirka 75 000 undersökningar per år genomförs i våra verksamheter i Solna och Huddinge. Vi har också ett samordningsansvar för akut och jour. Genom högteknologisk utrustning, starkt integrerad forskning och nära samverkan med övriga verksamheter inom Karolinska Universitetssjukhuset bidrar vi med specialistkompetens och metoder för bästa diagnos och behandling för våra patienter.

Barnradiologi

Ansvarar för radiologisk diagnostik och behandling för barnpatienter. Cirka 84 000 undersökningar per år genomförs i våra verksamheter i Solna och Huddinge. Genom högteknologisk utrustning, starkt integrerad forskning och nära samverkan med övriga verksamheter inom Karolinska Universitetssjukhuset bidrar vi med specialistkompetens och metoder för bästa diagnos och behandling för våra patienter.

Neuroradiologi

Ansvarar för neuroradiologisk diagnostik och behandling inklusive intervention, samt Head-and Neckradiologi. Cirka 75 000 undersökningar per år genomförs i våra verksamheter i Solna och Huddinge. Genom högteknologisk utrustning, starkt integrerad forskning och nära samverkan med övriga verksamheter inom Karolinska Universitetssjukhuset bidrar vi med specialistkompetens och metoder för bästa diagnos och behandling för våra patienter.

Medicinsk strålningsfysik och Nuklearmedicin

Ansvarar för nuklearmedicinsk diagnostik och kompetens inom medicinsk strålningsfysik och strålsäkerhet till både Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Cirka 11 000 undersökningar per år genomförs i våra verksamheter i Solna och Huddinge. Vi har också ett samlat strålningsfysikaliskt ledningsansvar inom strålsäkerhet. Genom högteknologisk utrustning och starkt integrerad forskning bidrar vi med specialistkompetens till övriga verksamheter inom Karolinska Universitetssjukhuset.

Klinisk fysiologi

Ansvarar för patientbunden diagnostik och behandling av bland annat hjärtats, kärlens, lungornas och njurarnas funktion. Cirka 32 000 undersökningar per år genomförs i våra verksamheter i Solna och Huddinge. Genom högteknologisk utrustning, starkt integrerad forskning och nära samverkan med övriga verksamheter inom Karolinska Universitetssjukhuset bidrar vi med specialistkompetens och metoder för bästa diagnos och behandling för våra patienter.

Neurofysiologi

Ansvarar för diagnostiska undersökningar avseende funktionsstörningar inom centrala och perifera nervsystemet, muskler och vissa sinnesorgan samt sömnrubbningar. Cirka 17 000 undersökningar per år genomförs i våra verksamheter i Solna, Huddinge och på Södersjukhuset. Genom högteknologisk utrustning, starkt integrerad forskning och nära samverkan med övriga verksamheter inom Karolinska Universitetssjukhuset bidrar vi med specialistkompetens och metoder för bästa diagnos och behandling för våra patienter.

Radiofarmaci

Ansvarar för produktion och kvalitetskontroll av radioaktiva läkemedel för användning inom diagnostik (PET och SPECT) och terapi. Funktionsområde Radiofarmaci är uppdelat i två funktionsenheter: Produktion och Kvalitet. Inom funktionsenhet Produktion tillverkas och bereds ett flertal olika radiofarmaka som främst används till diagnostik av cancersjukdomar. Funktionsenhet Kvalitet ansvarar för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll av läkemedlen innan de frisläpps för patientanvändning.

Funktionschef Juhana Hakumäki

Kontakt via e-post: assistent Ingalill Haraldsson