Din hjälp kan driva vaccinforskningen framåt

För att stärka kunskapen om covid-19-vaccin och förutsättningarna inför framtida pandemier behövs mer forskning. Du som är intresserad av att delta i en vaccinrelaterad studie kan nu anmäla dig till Vaccelerates volontärregister – ett europeiskt projekt som sammanför forskare och studiedeltagare.

Vem kan registrera sig?

Alla personer över 18 år kan registrera sig och barn kan registreras av målsman. Du kan vara vaccinerad så väl som ovaccinerad och det spelar ingen roll om du har haft covid-19 eller inte.

Hur fungerar det?

När du anmäler dig får du uppge din ålder, om du har några bakomliggande sjukdomar, vilken region du bor i och hur långt du kan tänka dig att åka för att delta i en studie. Om en framtida studie stämmer med din profil, blir du kontaktad via e-post. Du bestämmer sedan själv om du vill kontakta dem som organiserar studien och delta i den. Väljer du att delta har du, precis som vid alla kliniska studier, rätt att hoppa av när som helst utan att uppge något skäl.

Anmäl dig här!

Vilka studier handlar det om?

Volontärregistret ska underlätta kliniska prövningar där effekten av ett nytt eller justerat vaccin behöver studeras på flera och större grupper av människor. Alla studier i registret är i fas 2 eller 3, vilket innebär att de redan har genomgått den första säkerhetsfasen, fas 1, då ett läkemedel prövas på ett mindre antal personer.

Studierna utförs av universitetssjukhus, läkemedelsföretag, eller akademiska institutioner.

Vem ansvarar för studiernas forskningsdata?

Det är alltid studiens forskningshuvudman som ansvarar för de personuppgifter och data som används i studien. Oftast är det ett universitet eller universitetssjukhus men det kan också vara en kommun eller ett företag.

Om du väljer att kontakta dem som organiserar studien du är intresserad av får du alltid veta mer om studien och vem som är forskningshuvudman. Du ska också få veta hur du kan ta del av dina egna eller hela studiens resultat när studien är avslutad.

Läs mer om dina rättigheter som studiedeltagare på Etikprövningsmyndighetens hemsida.

Kan jag gå ur volontärregistret när jag redan anmält mig?

Ja. Du skickar ett mejl till impfstudien-corona@uk-koeln.de och be att din information raderas permanent.

Fler vanliga frågor på Vaccelerates hemsida.

Hör överläkare Helena Hervius Askling berätta om Vaccelerate

 

Rapport om Vaccelerates volontärregister

En rapport om Vaccelerates volontärregister har publicerats i tidskriften Vaccine. Rapporten beskriver bland annat hur registret fungerar, vilka resultat som uppnåtts hittills och vad som planeras framöver.

Läs hela rapporten | ScienceDirect