Vaccelerates svenska projektgrupp

Vaccelerates svenska projektgrupp leds av Pontus Nauclér, infektionsläkare på ME Infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset och docent vid Karolinska Institutet. Tillsammans koordinerar och informerar gruppen forskare, studiecenter, laboratorium och berörda myndigheter om Vaccelerate för att göra det möjligt för fler svenska kliniker att driva vaccinforskning. 

Projektmedlemmar, från vänster

Sirkka Vene – mikrobiolog och projektadministratör 
Pontus Nauclér - infektionsläkare , docent vid Karolinska Institutet
Helena Hervius Askling – överläkare Akademiskt Specialistcentrum/SLSO, PhD.
Sofie Sibia - projektledare på avd. för forsknings- och utvecklingsstöd på Karolinska Universitetssjukhuset
Katie Isitt - infektionsläkare på ME Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Anders Sönnerborg - överläkare på ME Infektionssjukdomar och professor vid Karolinska Institutet (ej i bild)

Deltagare från Karolinska Institutet (ej i bild)

Christian Giske – professor i klinisk bakteriologi vid Karolinska Institutet
Matti Sällberg – professor i biomedicinsk analys vid Karolinska Institutet

Kontakt

Du når projektgruppen på vaccelerate.karolinska@sll.se.