Stuktur FoU

Karolinskas FoU-struktur

FoU-direktör och FoU-ledningFoUU-kommittéFoUU-chefer på tema- och funktionsnivåFoUU-grupper på verksamhetsenhetsnivåForskargrupper inom starka kliniska forskningsområdenSjukhusgemensamma funktioner, core faciliteter samt flera forskarhotell