Karolinskas FoUUI-struktur

Struktur för FoUU-samverkan

Samverkansorganisation för Region Stockholm och KI organiseras på tre nivåer; ledningsnivå/central nivå, sjukhus­nivå/motsvarande och verk­sam­­hets­nivå. På Karolinska finns följande strukturer:

FoUU-kommittén

Den sjukhusövergripande FoUU-kommittén beslutar om strategisk användning av tilldelade resurser och fördelning av resurser till verksamhetsnivån och fullgör i övrigt de uppdrag Ledningsgruppen KI/RS beslutar om.

FoUU-grupper

FoUU-gruppen har det samlade ansvaret för FoUU-aktivitet på respektive medicinsk enhet (ME). Gruppen ska verka för att främja en god lokal miljö för forskning, utveckling och utbildning inom verksamhetsområdet.

Strukturer för forskning,- utbildnings- och innovationsstöd

  • FoUUI-direktör
  • FoUUI-ledning
  • FoUU-chefer på tema- och funktionsnivå
  • Forskargrupper inom starka kliniska forskningsområden
  • Sjukhusgemensamma verksamheter
  • Infrasstruktur för forskning inklusive core-faciliteter och forskningsmiljöer