Samverkan

Karolinska Universitetssjukhuset bedriver klinisk forskning och utbildning av studenter sker i nära samverkan med Karolinska Institutet.

Samverkan mellan sjukvård i region/landsting och statliga lärosäten regleras av det nationella ALF-avtalet. ALF är en förkortning för "Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården".

Det regionala ALF-avtalet mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet (KI) är utformat för att ge goda möjligheter att vidareutveckla samverkan mellan sjukvården i regionen och lärosätet. Syftet är att tillsammans, på ett avgörande sätt förbättra människors hälsa. Samverkan mellan Region Stockholms och KI organiseras på tre nivåer: ledningsnivå, sjukhusnivå/motsvarande och verksamhetsnivå.

Begreppet universitetssjukvård stärker kopplingen mellan akademien och hälso- och sjukvården. Universitetsjukvård är den del av hälso- och sjukvården som utformas med särskild hänsyn tagen till forskningens och utbildningens behov.

Dokument ALF-avtal

nationellt_alf-avtal_2014.pdf 

regionalt_alf_2016.pdf

Läs mer

https://ki.se/samverkan/nationellt-och-regionalt-alf-avtal

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/Forskning-och-innovation-utvecklar-halsa-och-vard/Universitetssjukvarden/