Strategi för forskning och utbildning på Karolinska Universitetssjukhuset 2021-2023

Vi är Region Stockholms universitetssjukhus och arbetar integrerat och strategiskt med vård, forskning och utbildning för att bota och lindra imorgon, det ingen kan bota och lindra idag.

Karolinska Universitetssjukhusets FoU-strategi 2021-2023

Sjukhusets forskning och utbildning ska leda till forskningsframsteg som kommer dagens och morgondagens patienter tillgodo och främjar en god hälsa i samhället samtidigt som vi utbildar morgondagens medarbetare mot att bli ännu skickligare än vad vi är idag. Vår ambition är forskning, utbildning och innovation i världsklass – för morgondagens patientnytta. Mellan 2021 och 2023 har sjukhuset ett särskilt fokus på följande fem strategiska områden:

1. Utveckla Karolinska Universitetssjukhusets lärandemiljöer
2. Främja internationellt konkurrenskraftig och högkvalitativ forskning i
universitetssjukvården
3. Öka antalet kliniska studier och främja samverkan med life science sektorn
4. Stärka samverkan för effektivare resursutnyttjande och ökad konkurrenskraft
5. Förstärka patientdelaktighet och engagemang för ett hållbart samhälle

Karolinska Universitetssjukhusets FoU-strategi 2021-2023

Karolinska University Hospital Research and Education Strategy 2021–2023

Region Stockholms life science-strategi

Sedan 2021 finns en regional life science-strategi för Region Stockholm. Målet är att Stockholmsregionen ska bli en av världens främsta life science-regioner och en av fem ledande forskningsregioner i Europa 2023

Region Stockholms life science-strategi.

Forskning och innovation i Region Stockholm