Strategi

Karolinska Universitetssjukhuset har en central roll för klinisk forskning och utbildning inom universitetssjukvården i Stockholm.

Vi har i uppdrag att vara Stockholms läns landstings universitetssjukhus med ansvar för specialiserad och högspecialiserad sjukvård. Uppdraget omfattar huvudansvar för landstingets forskning och utbildning av studenter i samverkan med Karolinska Institutet och andra universitet och högskolor.

FoUU-strategi

Stockholms läns landstings FoUU-strategi är grunden för arbetet med forskning och utbildning.

Långsiktiga strategier:

  • Förstärka möjligheterna för den kliniska forskningen för att främja vårdkvalitet
  • Förnya och fördjupa samverkan mellan landstinget, universiteten och näringslivet
  • Vidareutveckla vår kunskapsorganisation.

FoUU-strategi

Forskning och innovation SLL