Bidra till morgondagens sjukvård

Karolinska är ett av Europas ledande universitetssjukhus. Vi ska vara bäst på det svåra och leda utvecklingen inom hälso- och sjukvården genom nya behandlingar, arbetsmetoder och teknik. Men vi kan inte göra det utan dig. Att patienter och närstående deltar i forskning, utbildning och innovation är avgörande för morgondagens sjukvård.

Karolinska är ett universitetssjukhus och som patient har du en särskilt viktig roll hos oss. Med hjälp av dina erfarenheter, kunskaper och medverkan kan vi utbilda framtidens vårdpersonal och utveckla sjukvården med patientens behov i fokus. Patienter och närstående bidrar på flera olika sätt och nivåer, allt ifrån att träffa studenter under sitt vårdbesök till att driva innovationsprojekt på sjukhuset. Och valet är alltid ditt – du får bästa möjliga vård oavsett om du väljer att tacka ja eller nej till en forskningsstudie, ett innovationsprojekt eller en utbildningssituation.

Delta i kliniska studier

Kliniska studier utvärderar effekten av nya läkemedel eller behandlingsmetoder, antingen på patienter eller friska studiedeltagare. Majoriteten av forskningen på Karolinska består av kliniska studier – enskilda patienter och personer har därför en viktig roll i utvecklingen av nya behandlingar. 

Varför ska jag vara med i en klinisk studie?

Skälen till att delta i en klinisk studie kan variera. Du som patient har till exempel möjlighet att påverka kunskapsläget om din egen sjukdom eller framtida behandlingar.

Även som frisk person gör du en stor insats för andra människor. Kliniska studier driver den medicinska kunskapen framåt vilket räddar liv och förbättrar livskvalitén för framtida patienter.

Hur kan jag delta i en studie?

Om du redan är patient hos oss och passar kriterierna för en studie blir du oftast tillfrågad av din läkare. Ibland söker också personalen aktivt efter deltagare genom annonsering på hemsidan, sociala medier eller andra kanaler.

Läs mer om kliniska studier och hur du kan delta här.

Bidra i utbildningen av framtidens vårdpersonal

Varje år genomförs tusentals utbildningstimmar på sjukhuset, på både grund- och specialistnivå. Du kan därför komma att träffa studenter under ditt besök hos oss och vi hoppas att du vill vara del av studenternas utbildning.

När kan jag träffa studenter?

Studenter tillhör vardagen på ett universitetssjukhus. Du kan därför träffa studenter på de flesta av våra avdelningar och mottagningar, från flera olika studentkategorier. Två stora utbildningsgrupper på Karolinska är läkar- och sjuksköterskestudenter.

Hur går det till?

Alla studenter på grundnivå har alltid en handledare som ansvarar för all patientvård. Under handledning kan studenten träna olika kompetenser som till exempel undersökningsteknik, omvårdnad, tolka resultat av laboratorieundersökningar och komma fram till diagnos. Men patientmöten handlar också om kommunikation - vilket är en värdefull del av utbildningen. Varje möte ger studenten en chans att lära från dig och se vården från ditt perspektiv.

Kan jag säga nej?

Ja. All medverkan i utbildning är alltid frivillig. När du får frågan om studentens medverkan kan du välja att tacka nej. Och om du väljer att inte medverka, så påverkar det inte din behandling. Du kommer att få bästa möjliga vård oavsett. 

Skapa nya lösningar i innovationsprojekt

Karolinska arbetar också med innovation för att förbättra och förenkla för patienter och personal. Ofta sker det som samarbeten där patienter och närstående är en viktig grupp, tillsammans med vårdpersonal, forskare, företag och myndigheter av olika slag. Resultat av våra gemensamma ansträngningar ska bli ännu effektivare behandling, bättre utrustning, smartare vårdprocesser, mer kostnadseffektiva insatser för våra skattepengar och nya sätt att mötas.

Patient- och närståendemedverkan i innovationsprojekt kan se väldigt olika ut – alltifrån att svara på frågor i enkäter till att ansvara för delprojekt. Här kan du läsa om ett innovationsarbete, där unga med cancer är med och driver projektet: karolinska.se/ung-cancer.

Mer information om sjukhusets innovationsarbete hittar du här.

Var med i patientgrupper och patientråd

Vill du påverka andra delar av sjukhuset eller arbetet för just din patientgrupp? Vi har flera grupper och organisationer på olika nivåer som tar tillvara patientens egna erfarenheter och perspektiv. Mer information hittar du på länkarna nedanför: 

Patient- och närstående i ledningsgrupper
Strategiska patient- och närståenderådet
Om patientinflytande på Karolinska