Verktyg och mallar för kliniska studier

Här publicerar vi resultat av regionala och nationella projekt från samarbetet Kliniska Studier Sverige och andra initiativ som underlättar studieprocessen vid genomförandet av kliniska studier.


Avtalsprocessen

Verktyg och processer för avtalsprocessen vid kliniska studier. Till verktygen >>

Planering och genomförande av studier

Mallar och stöddokument som kan användas vid planering och genomförande av kliniska läkemedelsstudier. Till dokumenten >>

Kliniska studier steg för steg

Information om studieprocessen för både läkemedel och medicintekniska produkter. Till sidan >>

R-RCT

Verktyg i form av dokumentation och tekniskt ramverk för R-RCT. Till dokumenten >>

Cellterapiguide (ATMP)

En guide för cellterapiprodukter (ATMP) vid kliniska studier. Till guiden >>