Stöddokument och mallar

KTA arbetar tillsammans med Forum Stockholm-Gotland, en del av det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige. Samarbetet tar fram verktyg och stöddokument som underlättar genomförandet av kliniska studier.

Under Kliniska Studier Sveriges webbplats kliniskastudier.se samlas stöddokument och mallar som är framtagma inom det nationella samarbetet. Dokumenten är sökbara, katagoriserade och uppdateras regelbundet.

Se Kliniska Studier Sveriges mallar och stöddokument.