Uppdatering i GCP

Karolin­ska Trial Alliance erb­juder kurser för dig som behöver uppdatera dina GCP-kunskaper. Syftet med kursen är att ge deltagarna en repetition av GCP och samtidigt möjlighet att diskutera några studiespecifika frågeställningar mer ingående. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett intyg.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har gått GCP-kurser tidigare och har viss erfarenhet av arbete med kliniska prövningar.

Innehåll

Repetition av GCP och regelverk med fördjupning inom vissa delar som till exempel ansökningar, biverkningar och ansvarsfrågor. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-kurs.

Plats

Kursen hålls digitalt via Teams.

Anmälan och kursdatum

Anmälan till kurser finns på Lärtorget, Region Stockholms utbildningsplattform. Här ser du även aktuella datum för kursen.

Har du tillgång till Lärtorget går du in här
Har du INTE tillgång till Lärtorget går du in här

Priser och avbokningsvillkor

Anställda inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland

300 kr exklusive moms. Kursmaterial och intyg ingår. 

Externa deltagare och läkemedelsföretag

2950 kr exklusive moms. Kursmaterial och intyg ingår. 

Förhinder/Avbokning

Vid avbokning senare än 2 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften, likaså vid utebliven avbokning.

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du registrerar vid anmälan till våra kurser och utbildningar kommer att behandlas för att administrera ditt deltagande. Uppgifterna kommer efter kursen/utbildningen att sparas i fem år som underlag för utfärdande av kopior av kursintyg. Kontakta oss via kta.karolinska@regionstockholm.se om du önskar få dina uppgifter raderade.

Våra utbildningar