Introduktion till GCP

Kom­mer du att arbeta med kliniska prövningar och behöver kun­skaper inom området Good Clin­i­cal Prac­tice (GCP)? Då är denna kurs perfekt för dig.

Syftet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett intyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-kurs.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som inte gått GCP-kurs tidigare och som ska arbeta med kliniska prövningar. Inga förkun­skaper krävs.

Innehåll

 • Introduktion GCP
 • Riktlinjer och regelverk
 • Ansökningar
 • Studiedesign
 • Ansvar och roller
 • Studiedeltagare
 • Insamlade data och händelserapportering
 • Kvalitetskontroll

Anmälan 

Anmälan till kursen finns på Lärtorget, Region Stockholms utbildningsplattform. 
Om du har tillgång till Lärtorget går du in här
Om du INTE har tillgång till Lärtorget går du in här 

Kursdatum för våren 2022:

 • 20 januari
 • 15 februari
 • 17 februari
 • 29 mars 
 • 26 april
 • 31 maj

Priser och avbokningsvillkor

Anställda inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland

300 kr exklusive moms. Kursmaterial och intyg ingår. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras hela administrationsavgiften om 300 kr exklusive moms.

Externa deltagare och läkemedelsföretag

2950 kr exklusive moms. Kursmaterial och intyg ingår. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften.

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du registrerar vid anmälan till våra kurser och utbildningar kommer att behandlas för att administrera ditt deltagande. Uppgifterna kommer efter kursen/utbildningen att sparas i fem år som underlag för utfärdande av kopior av kursintyg. Kontakta oss via kta.karolinska@regionstockholm.se om du önskar få dina uppgifter raderade.

Våra utbildningar