Introduktion till GCP

Kom­mer du att arbeta med kliniska prövningar och behöver kun­skaper inom området Good Clin­i­cal Prac­tice (GCP)? Då är denna kurs perfekt för dig.

Syftet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett intyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-kurs.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som inte gått GCP-kurs tidigare och som ska arbeta med kliniska prövningar. Inga förkun­skaper krävs.

Innehåll

  • Introduktion GCP
  • Riktlinjer och regelverk
  • Ansökningar
  • Studiedesign
  • Ansvar och roller
  • Studiedeltagare
  • Insamlade data och händelserapportering
  • Kvalitetskontroll

Anmälan och kursdatum

Anmälan och datum för kursen finns på Lärtorget, Region Stockholms utbildningsplattform. 
Om du har tillgång till Lärtorget går du in här
Om du INTE har tillgång till Lärtorget går du in här 

Priser och avbokningsvillkor

Anställda inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland

300 kr exklusive moms. Kursmaterial och intyg ingår. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras hela administrationsavgiften om 300 kr exklusive moms.

Externa deltagare och läkemedelsföretag

2950 kr exklusive moms. Kursmaterial och intyg ingår. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften.

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du registrerar vid anmälan till våra kurser och utbildningar kommer att behandlas för att administrera ditt deltagande. Uppgifterna kommer efter kursen/utbildningen att sparas i fem år som underlag för utfärdande av kopior av kursintyg. Kontakta oss via kta.karolinska@regionstockholm.se om du önskar få dina uppgifter raderade.

För dig som jobbar inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland

Forum Stockholm Gotland satsar nu på utbildningar inom kliniska prövningar tillsammans med KTA för att förbättra förutsättningarna för kliniska studier. Anställda inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland har just nu möjlighet att gå utvalda kurser hos KTA för endast en administrationsavgift.  

Kurstillfällen och priser

Du kan gå följande kurser för en administrationsavgift om 300 kr exklusive moms:

Bra att veta

Priserna gäller endast vid dessa tillfällen, anmäl dig så fort som möjligt då varje kurstillfälle har ett begränsat antal platser. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras hela administrationsavgiften om 300 kr exklusive moms.

Våra övriga utbildningar fortlöper som vanligt och du är varmt välkommen att boka dem för ordinarie pris. Vid frågor, kontakta Helene Sjöö på helene.sjoo@regionstockholm.se eller  072-598 14 19.

Läs mer om Forum Stockholm Gotland

Våra utbildningar