Kurs for erfarna forskningssjuksköterskor

Kurs för erfarna forskningssjuksköterskor riktar sig till dig som är anställd inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm-Gotland och som arbetar som forskningssjuksköterska sedan minst ett år tillbaka. Kursen är ett samarbete mellan Karolinska Trial Alliance, Cancerstudieenheten på Karolinska Universitetssjukhuset och Forum Stockholm-Gotland (en del av Kliniska Studier Sverige).

Innehåll

Syftet med Kurs för erfarna forskningssjuksköterskor är att ge dig en uppdatering av forskningssjuksköterskans roll och ansvar. Vi kommer att gå igenom aktuella regelverk och hur du praktiskt genomför den kliniska studiens olika moment.  

Vi går bland annat igenom: 

  • Aktuella regelverk  
  • Kostnadsberäkning och avtal 
  • Ansökningar 
  • Screening,  
  • Inklusion,  
  • Dokumentation,  
  • Provhantering,  
  • Läkemedelshantering  
  • Säkerhetsrapportering

Målgrupp

Kurs för erfarna forskningssjuksköterskor riktar sig till dig som är anställd inom hälso- och sjukvård i Region Stockholm-Gotland och som arbetar som forskningssjuksköterska sedan minst ett år tillbaka samt har en genomförd GCP-utbildning.  

Plats

Kursen består av tre kurstillfällen och ges mellan kl 13-16. 
Utbildningen hålls på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Lokalen meddelas närmare kurstillfället. Online-deltagande är ej möjligt. 

Intyg och närvaro

Ett kursintyg mejlas ut efter kursen. 90 % närvaro krävs för intyg.  

Kursmaterial

Kursmaterial erhålls på plats. Alla presentationer kommer också att mejlas ut. 

Kursavgift

För att gå kursen måste du vara legitimerad sjuksköterska och vara anställd inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm-Gotland samt ha godkännande från din chef. Kursen ingår i en satsning på utbildning i kliniska studier från Forum Stockholm-Gotland och är avgiftsfri. 
Fika ingår.  

Anmälan och kursdatum 

Anmälan och datum för kursen finns på Lärtorget, Region Stockholms utbildningsplattform. Kursen består av tre kurstillfällen. Anmälan görs endast till första tillfället, man blir anmäld till samtliga tillfällen. 

Ett urval kommer att göras bland de sökande. Slutligt besked om antagning ges senast en månad före kursstart. 

Länkar för anmälan

Om du har tillgång till Lärtorget

Om du INTE har tillgång till Lärtorget

Avbokningsvillkor

Avbokning från hela kursen ska ske senast 14 dagar innan kursstart.  

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du registrerar vid anmälan till våra kurser och utbildningar kommer att behandlas för att administrera ditt deltagande. Uppgifterna kommer efter kursen/utbildningen att sparas i fem år som underlag för utfärdande av kopior av kursintyg. Kontakta oss via kta.karolinska@regionstockholm.se om du önskar få dina uppgifter raderade. 

Kontaktperson

Helene Sjöö, 072 598 14 19 
helene.sjoo@regionstockholm.se