Grundutbildning i kliniska prövningar

KTA erb­juder en två-dagarsutbild­ning för dig som arbetar med eller är intresser­ad av kliniska prövningar. Det är en grundläg­gande utbild­ning i kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP) med föreläsare som är specialiserade inom sina respektive områden med fokus på läkemedelsstudier. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att kunna planera och utföra en klinisk läkemedelsprövning enligt gällande regelverk.

Mål­grupp

Utbildningen är lämplig för alla som arbetar med eller kommer att arbeta med kliniska prövningar och täcker det utbildningskrav inom GCP som ställs på prö­vare och forskn­ingssjuk­sköter­skor. Inga förkunskaper krävs. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-utbildning.

Innehåll

 • Från preklinik till färdigt läkemedel
 • GCP, Good Clinical Practice och andra regelverk vid kliniska prövningar
 • Protokoll & CRF – Case Report Form
 • Etikprövning
 • Biobank
 • Statistik i kliniska prövningar
 • Avtal vid kliniska prövningar
 • Monitorering – kvalitetskontroll
 • Biverkningar och säkerhetsrapportering
 • Inspektion från Läkemedelsverket
 • Praktiska detaljer

Plats: Om läget utifrån pågående pandemi tillåter håller vi till i lokal på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Annars hålls utbildningen online med föreläsare

This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate BioPharma, Inc. as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors. Läs mer om TransCelerate.

Anmälan

Nytt kurstillfälle för 2022 är 22-23 mars
Anmäl dig till kurser här
Delt­a­gar­avgift: 6 400 kr/person

Avbokningsvillkor: Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften.

Kontakt

Vid frågor om kursen kontakta kta.karolinska@regionstockholm.se 

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du registrerar vid anmälan till våra kurser och utbildningar kommer att behandlas för att administrera ditt deltagande. Uppgifterna kommer efter kursen/utbildningen att sparas i fem år som underlag för utfärdande av kopior av kursintyg. Kontakta oss via kta.karolinska@regionstockholm.se om du önskar få dina uppgifter raderade.

Kursomdömen

"En bra baskurs för att få överblick över många områden"
"Mycket intressant och givande"
"Intressant att höra om föreläsarnas egna erfarenheter"
"Mycket bra föreläsare"
"Hög kvalitet"
"Engagerade och kunniga föreläsare"

Våra utbildningar