Grundutbildning i kliniska prövningar

KTA erb­juder en två-dagarsutbild­ning för dig som arbetar med eller är intresser­ad av kliniska prövningar. Det är en grundläg­gande utbild­ning i kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP) med föreläsare som är specialiserade inom sina respektive områden med fokus på läkemedelsstudier. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att kunna planera och utföra en klinisk läkemedelsprövning enligt gällande regelverk.

Mål­grupp

Utbildningen är lämplig för alla som arbetar med eller kommer att arbeta med kliniska prövningar och täcker det utbildningskrav inom GCP som ställs på prö­vare och forskn­ingssjuk­sköter­skor. Inga förkunskaper krävs. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-utbildning.

Innehåll

 • Från preklinik till färdigt läkemedel
 • GCP, Good Clinical Practice och andra regelverk vid kliniska prövningar
 • Protokoll & CRF – Case Report Form
 • Etikprövning
 • Biobank
 • Statistik i kliniska prövningar
 • Avtal vid kliniska prövningar
 • Monitorering – kvalitetskontroll
 • Biverkningar och säkerhetsrapportering
 • Inspektion från Läkemedelsverket
 • Praktiska detaljer

Några kommentarer från deltagarna hösten 2020 : "En bra baskurs för att få överblick över många områden" Mycket intressant och givande" "Intressant att höra om föreläsarnas egna erfarenheter" "Mycket bra föreläsare" "Hög kvalitet" "Engagerade och kunniga föreläsare"

OBS! Kursen är förnärvarande fullbokad och nya datum kommer.

Plats: Om läget utifrån pågående pandemi tillåter håller vi till i lokal på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Annars hålls utbildningen online med föreläsare

Delt­a­gar­avgift: 6 400 kr/person

Anmäl dig till kurser här

Avbokningsvillkor: Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften.

This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate BioPharma, Inc. as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors. Läs mer om TransCelerate >>

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du registrerar vid anmälan till våra kurser och utbildningar kommer att behandlas för att administrera ditt deltagande. Uppgifterna kommer efter kursen/utbildningen att sparas i fem år som underlag för utfärdande av kopior av kursintyg. Kontakta oss via kta.karolinska@sll.se om du önskar få dina uppgifter raderade.

Våra utbildningar