Nytt för inloggning i Clinical Trial Information System (CTIS)

Nyhet

Den 1 juni 2023 kommer European Medical Agency (EMA) börja använda 2-stegs autentisering till e-post eller mobil för inloggning till CTIS.

CTIS, Clinical Trials Information System, är EU:s gemensamma webbportal och databas för kliniska läkemedelsprövningar där ansökningshandlingar skickas in. Sedan 31 januari i år är CTIS obligatorisk att använda när du ansöker om tillstånd för att bedriva en ny läkemedelsprövning inom EU och EES.

Den 1 juni 2023 kommer European Medical Agency (EMA) börja använda 2-stegs autentisering till e-post eller mobil för inloggning till CTIS. Om du redan har ett EMA-konto är det därför viktigt att du kontrollerar att kontot har en giltig e-postadress och telefonnummer.