Enkät för uppdatering av utbildnings­utbud inom kliniska studier

Nyhet

Forum Stockholm-Gotland undersöker tillsammans med Karolinska Trial Alliance behovet av kurser och utbildningar inom kliniska studier i regionen. Svar från er som arbetar med kliniska studier tas tacksamt emot!

För att få en bild av hur nuvarande behov av utbildning täcks in i dagens utbud skickas en kartläggande enkät ut i Region Stockholm och Gotland. Alla som arbetar med kliniska studier inom regionen oberoende av roll är välkomna att lämna svar. Du hittar länk till enkäten här i nyheten, den innehåller tio frågor och går fort att fylla i, dina svar är helt anonyma.

Utbildningssamordningen vid Forum Stockholm-Gotland ser kontinuerligt över behov och utbud för utbildning inom kliniska studier i Region Stockholm och Gotland.

Gå till enkäten