Den nya EU-portalen CTIS blir obligatorisk

Nyhet

Från och med den 31 januari blir CTIS obligatorisk att använda när du ansöker om tillstånd för att bedriva en ny läkemedelsprövning inom EU och EES. Kontakta oss om du behöver stöd och rådgivning.

Vi på Karolinska Trial Alliance erbjuder kostnadsfria rådgivningstillfällen för dig som arbetar med kliniska studier inom Region Stockholm och Gotland. Rådgivning stöttar dig i att lägga upp ansökningförfaranden och protokoll enlig gällande regelverk. Det är ofta värdefullt att ta in rådgivning tidigt i forskningsprocessen.

Välkommen att kontakta oss på kta.karolinska@regionstockholm.se för att boka in rådgivning.

Läs mer om Clinical Trials Regulation och CTIS på Läkemedelsverket och European Medicines Agency