Rådgivning

Har du frågor och funderingar kring kliniska studier?

KTA har expertis inom bland annat utformning av studieprotokoll, forskningspersonsinformation – samtycke, studieläkemedel, datahantering, ansökan till myndighet (LV, EPM, CTIS), GCP, biobanksfrågor, monitorering med mera.

Välkommen att kontakta oss på kta.karolinska@regionstockholm.se!