Våra tjänster

KTA erbjuder skräddarsydda lösningar för klinisk forskning från idé till färdig studierapport. Vi bidrar till att underlätta och effektivisera arbetet för att reducera tidsåtgång och kostnader för akademis­ka och företagsinitierade kliniska studier.

Vår idé är att uppdragsgivaren som anlitar oss ska kunna välja specifika tjänster efter behov, alternativt välja en helhetslösning där vi hjälper till med projektledning från start till mål. Våra medarbetare har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom området kliniska studier.

KTA erbjuder stöd inom följande områden

 • Rådgivning och projektledning
 • GCP utbildningar
 • Ansökningar (Läkemedelsverket, Etikprövningsmyndigheten, Biobank mm.)
 • Studieprotokoll
 • Case Report Forms (CRF)
 • Medicinsk teknik - regulatorisk rådgivning
 • Randomisering
 • Registrering i offentlig databas (ex. clinicaltrials.gov)
 • Monitorering
 • Audit/Interngranskning
 • Registrering i EudraVigilance
 • Säkerhetsrapportering (SUSAR)
 • Resultatrapportering och slutrapport