Våra tjänster

KTA erbjuder skräddarsydda lösningar för klinisk forskning från start till mål. Vi bidrar till att underlätta och effektivisera arbetet för att reducera tidsåtgång och kostnader för akademis­ka och företagsinitierade kliniska studier.

Vår idé är att uppdragsgivaren som anlitar oss ska kunna välja specifika tjänster efter behov, alternativt välja en helhetslösning där vi hjälper till från start till mål. Våra medarbetare har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom området kliniska studier.

Välkommen att kontakta oss med projekt/offertförfrågningar: 
kta.support.offerter.karolinska@regionstockholm.se

KTAs tjänsteområden

KTA har expertis och gedigen erfarenhet inom området kliniska studier. Vi erbjuder stöd inom följande områden:

 • Regulatorisk rådgivning
 • GCP-utbildningar
 • Ansökningar (Läkemedelsverket, Etikprövningsmyndigheten, Biobank m.fl.)
 • CTIS (Clinical Trial Information System)
 • Studieprotokoll
 • Forskningspersonsinformation och samtycke
 • Case Report Forms
 • Medicintekniska prövningar
 • Randomisering
 • Registrering i offentlig databas (ex. clinicaltrials.gov)
 • Monitorering
 • Audit/Interngranskning
 • Slutrapport