Forskningsstudie som undersöker hur väl läkemedlet ziltivekimab fungerar hos personer med kardiovaskulär sjukdom, kroniskt njursvikt och inflammation

Akronym ZEUS
Syfte Den här studien kommer att undersöka ett nytt läkemedel som heter ziltivekimab och hur väl detta fungerar hos personer kardiovaskulär sjukdom, kronisk njursvikt och inflammation. Man vill undersöka hur effektivt ziltivekimab är för att minska inflammation och risken att drabbas av kardiovaskulära händelser. Ziltivekimab kommer att jämföras med placebo som ser ut som studieläkemedlet men innehåller inga verksamma ämnen som kan ge effekt i kroppen. Företaget som undersöker det här läkemedlet heter Novo Nordisk.
Urvalskriterier Patienter med kardiovaskulär sjukdom, kronisk njursvikt och inflammation
Sökord Kardiovaskulär sjukdom, kronisk njursvikt, inflammation
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Hjärta, Kärl och Neuro, ME Kardiologi

Tillbaka

Uppdaterad: