Uppföljning av patienter med pankreatit

Akronym UPP
Syfte Att följa patienters återhämtning efter vårdtillfälle för pankreatit
Urvalskriterier Patienter vårdade pga pankreatit med en vårdtid längre än en vecka
Sökord pankreatit, uppföljning, återhämtning
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Akut och Reparativ Medicin, ME Trauma, akutkirurgi och ortopedi

Tillbaka

Uppdaterad: