Mätning av snabba hormonvariationer för förbättrad diagnostik, Dynamic Hormone Diagnostics (ULTRADIAN)

Akronym ULTRADIAN
Syfte Den övergripande målsättningen med denna studie är att etablera en ny ambulerande teknik för mätning av hormoner i underhudsfettet för att förbättra och förenkla diagnostik och uppföljning av patienter med hormonell sjukdom.
Urvalskriterier Patienter med Addisons sjukdom (Primär binjurebarkssvikt), Cushings syndrom, CAH (Kongenital binjurebarkshyperplasi), Primär hyperaldosteronism, Tillväxthormonbrist, Akromegali och hypofysär gigantism - före och efter behandlingsjustering eller kirurgi.
Sökord Ultradian
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Inflammation och Åldrande, ME Endokrinologi

Tillbaka

Uppdaterad: