TENeteplas vid Central Retinal ArtärOcklusion-Studien (TENCRAOS)

Akronym TenCRAOS
Syfte Vi kommer jämföra effekten av ett propplösande läkemedel, med standardbehandling idag, som utgörs av tablettbehandling med acetylsalicylsyra, utredning av riskfaktorer för stroke, samt uppföljning. CRAO har liknande orsaker som stroke orsakad av blodpropp i hjärnans kärl. Effekten av propplösande läkemedel vid stroke är välkänd. Vi vill testa effekten av samma typ av propplösande läkemedel som används vid stroke, också kan förbättra synen vid CRAO. För att pröva detta, kommer studien genomföras genom att hälften av deltagarna kommer få en injektion med propplösande läkemedel plus en kapsel placebo, och hälften av deltagarna får injektion med koksaltlösning (placebo) plus en kapsel acetylsalicylsyra 300 mg. Vilken grupp du kommer tillhöra kommer att avgöras av slumpen. Du kommer inte att veta om studieläkemedlet du får är innehåller propplösande eller koksaltlösning. Efter att studieläkemedlet har givits, kommer du övervakas enligt sedvanlig sjukvårdsrutin, med mätningar av blodtryck, hjärtrytm och neurologisk funktion, under de första 24 timmarna. Avbildning med datortomografi (DT) kommer göras enligt rutin, före behandling och efter 24 timmar. Utöver dessa kontroller och avbildning, följer vi upp ditt hälsotillstånd vid 30 och 90 dagar med besök hos ögonläkare och neurologläkare. I projektet samlar vi in information om din hälsa från din vårdjournal och de undersökningar du genomgår.
Urvalskriterier Icke-arteritisk CRAO med synskärpa ≥ 1.0 logMAR (decimal ≤ 0.1 = Snellen ≤ 6/60) Möjlighet att administrera studieläkemedlet inom 4,5 timmar från symptomdebut Ålder 18 år eller högre Erhållet skriftligt samtycke från patienten Kvinnor i fertil ålder måste bekräfta att de enligt deras uppfattning inte kan vara gravida, eller om det föreligger möjlighet att de är gravida, skall ett negativt graviditetstest föreligga innan studieläkemedel ges
Sökord central retinal artärocklusion, trombolys
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Hjärta, Kärl och Neuro, ME Neurologi

Tillbaka

Uppdaterad: