Neuroimmun respons hos intensivvårdspatienter- En PET-studie på traumapatienter

Akronym TRAPETS
Syfte Syftet med denna studie är att utröna om perifera skador sätter ett inflammatoriskt avtryck på hjärnan långsiktigt med kongitiv nedsättning som följd. Genom att följa intensivvårdade traumapatienter upp till ett år efter skadan med blodprover, kognitiva tester och PET-undersökning hoppas vi kunna svara på denna frågeställning.
Urvalskriterier Vuxna ( 18-60) traumapatienter utan skallskada som har skador motsvarande ISS>10 och som vårdas på IVA/psotop
Sökord Trauma, inflammation, cytokiner, kognitiv dysfunktion, PET
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Funktion PMI, ME Intensivvård och Thoraxoperation

Tillbaka

Uppdaterad: