Nyupptäckt HIV -infektion och tid till diagnos (TIME-studien)

Akronym TIME
Syfte Syftet med den här studien är att skapa bättre metoder för att kunna beräkna hur många som är infekterade med HIV, utan att veta om det, samt kartlägga om det finns speciella anledningar till att vissa har större risk att att diagnosticeras sent än andra och om det förekommit tidigare vårdkontakter. Syftet är också att studera hur viruset är uppbyggt för att försöka avgöra om infektionen skett i Sverige eller i ett annat land.
Urvalskriterier Inklusionskriterier: Alla nya patienter över 18 år med HIV-infektion vid deltagande kliniker. Välbehandlade patienter från andra länder eller andra kliniker i Sverige är exkluderade. Patienter som inte har blivit inkluderade inom 6 månader från diagnosdatum är exkluderade.
Sökord -, HIV, diagnos, tid
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Akut och Reparativ Medicin, ME Infektion

Tillbaka

Uppdaterad: