Immunaktivering och blod-tarm barriär vid HIV infektion

Akronym TARM-Studien
Syfte Hiv infekterar lymfvävnad i helakroppen, också den som finns i tarmen. Detta medför att tarmväggen blir skadad och bakterier kan komma ut i blodet. HIV behandling leder till att tarmväggen läker men förmodligen inte helt. Vi tror detta kan bidra till att HIV fortfarande finns kvar i kroppen trots att behandlingen fungerar bra i övrigt. Vi undersöker blod och avföring från hiv patienter med och utan behandling. Syftet är att se om det är samma bakterier som återfinns i blodet som i avföringen och hur kraftig immunförsvarsreaktion detta leder till i blodet. Vi vill också undersöka hur tarmväggen läker under HIV behandling.
Urvalskriterier Alla patienter med HIV som går på infektionsmottagning 2kan vara aktuella om de är rättskapabla och 18 år eller äldre. patienter med känd tarmsjukdom, exempelvis ulcerös kolit, MbCrohn exkluderas.
Sökord Tarm-studien, HIV-1, tarmflora, mikrobiom
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Akut och Reparativ Medicin, ME Infektion

Tillbaka

Uppdaterad: