Förbättrar drogavgivande ballonger och stentar resultaten efter endovaskulär behandling av benartärsjukdom? En nationell randomiserad multistudie

Akronym Swedepad
Syfte När man behandlar kärlproblem, börjar man först med att lokalbedöva och punktera pulsådern, vanligtvis i ljumsken. Därefter går man in i blodbanan med smala instrument (böjliga ståltrådar och tunna slangar), och öppnar upp blodkärlen igen genom att blåsa upp en sorts ballong. Tekniken kallas ”ballongvidgning”. Ibland kompletterar man ballongvidgningen med en inre förstärkning i form av ett rörformigt metallnät, ett så kallat stent. Även om ingreppet går bra och man lyckas skapa en fungerande kanal för blodet, så finns det en risk att förträngningen i blodkärlet kommer tillbaka. Den risken är ungefär 30 % under det första året efter att man fått behandlingen. Nu finns det en relativt ny teknik som har börjat användas för behandling av blodkärlsförträngningar i benen. Denna teknik innebär att man adderar ett läkemedel som kan minska risken för återförträngning på blodkärlet. Läkemedlet appliceras på ballongen eller stentet som man använder vid ingreppet, och när ballongen blåses upp och/eller stentet placeras avges läkemedlet till blodkärlsväggen. Den nya tekniken är dock mycket dyrare, och eftersom man inte med säkerhet vet om den förbättrar resultatet av behandlingen, eller om läkemedelsavgivningen som sådan kan innebära en risk på lång sikt, har tekniken bara använts vid ett mindre antal tillfällen vid svenska sjukhus. Syftet med studien är att se om drogavgivande ballonger och stentar förbättrar resultaten efter endovaskulär behandling av benartärsjukdom.
Urvalskriterier - Vuxna >18 år som är villiga att delta i studien. - Symtomatisk benartärsjukdom (kritisk ischemi eller claudicatio) orsakad av >50% stenosering eller ocklusion av infrainguinala artärer och tillgängliga för endovaskulär behandling enligt etablerade kirurgiska indikationer.
Sökord -, Benartärsjukdom, Claudicatio, Kritiskt ischemi, Fönstertittarsjuka, Endovaskulärt ingrepp
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Hjärta, Kärl och Neuro, ME Kärlkirurgi

Tillbaka

Uppdaterad: