Behandling av kotfrakturer i bröst- och ländrygg

Akronym SunBurst
Syfte Vi undrar om du vill delta i ett forskningsprojekt. Innan du bestämmer dig för att medverka eller inte är det viktigt att du förstår bakgrunden till studien och vad den kommer att innebära. Fråga om något är oklart eller om du vill ha mer information. Bakgrund och syfte Du har drabbats av en kotfraktur av en typ som kallas ”burst”-fraktur eller sprängfraktur. Behandlingen som ges idag varierar mellan sjukhus vilket beror på olika traditioner i olika delar av landet och inte beroende på hur kotfrakturen ser ut. Orsaken är att vi inte vet vilken behandling som är bäst för den som drabbas. Det finns två olika sätt att behandla. Behandling med operation: Kotfrakturen stabiliseras genom en operation med skruvar och stag. Behandling utan operation: Detta innebär att man inte opererar. Båda behandlingarna har sina för- och nackdelar och syftet med studien är att ta reda på vilken behandling som är bäst. Genom att jämföra hur personerna som ingår i studien mår efter 1 år får vi reda på det.
Urvalskriterier 18-66 år, burstfraktur Th10-L3. Ingen ryggmärgsskada.
Sökord burstfraktur, bröstrygg, ländrygg, kirurgi, icke-kirurgi
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Akut och Reparativ Medicin, ME Trauma, akutkirurgi och ortopedi

Tillbaka

Uppdaterad: