Elektrolytrubbningar och pseudo-Bartter syndrom hos barn med cystisk fibros

Akronym Saltprojekt
Syfte Syftet med projektet är att öka kunskap om elektrolytrubbningar hos barn med CF, utvärdera utredningsmetod, sammanställa kliniska manifestationer, identifiera patienter med ökat salbehov och effektiv saltdos.
Urvalskriterier Alla barn med CF som följs op Stockholm CF Center kommer att erbjudas att delta
Sökord Cystisk fibros, elektrolytrubbningar, pseudo-Bartter syndrom, saltbrist
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Barn-ALB, ME Högspecialiserad barnmedicin 2

Tillbaka

Uppdaterad: